Јавне набавке

docодлука_о_додели_уговора_ШИРОКА_ПОТРОШЊА_2020.doc

docодлука_о_додели_уговора_РИБА_2020.doc

docодлука_о_додели_уговора_МЛЕКО_И_МЛЕЧНИ_ПРОИЗВОДИ_2020.doc

docодлука_о_додели_уговора_МЕСО_2020.doc

docОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ШИРОКА_ПОТРОШЊА2020.doc

docОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_МЛЕКО_И_МЛЕЧНИ_ПРОИЗВОДИ2020.doc

docОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_МЕСО2020.doc

docОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_РИБА2020.doc

docОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_УЖИНА.doc

docодлука_о_додели_уговора_УЖИНА_2020.doc

docКОНККУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_НАМИРНИЦЕ_2020.doc

 docПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_НАМИРНИЦЕ_2020.doc

docКОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_УЖИНА_ЈУН_2020.doc

docПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_УЖИНА_2020.doc

pdfКонкурсна документација

docОДЛУКА_О_ОБУСТАВИ_ПОСТУПКА.doc

docКОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_МОКРИ_ЧВОР.doc 
docПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_МОКРИ_ЧВОР.doc

docOdluka-dodela_OSIGURANJE.doc
pdfKonkursna_dokumentacija_JN_1.2.5_Ekskurzija_OS_21.Oktobar.pdf
Poziv_za_podnosenje_ponuda_JN_Ekskurzija_1.2.5._OS_21._Oktobar.pdf
docКОМИСИЈА__ОДЛУКА_УЖИНА_2019.doc
docПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_НАМИРНИЦЕ_2019.doc

pdfОдлука - додела фиксни телефон
pdfОдлука - додела средства за хигијену
pdfОдлука - додела горива
pdfОбавештење СГМ 1 партија 2016.
pdfОбавештење о закљученом уговору 2016 - ЕПСж
pdfКонкурсна документација ужина 2016
pdfКонкурсна документација за намирнице 2016

pdfОдлука сервисирање штампача и рециклажа тонера

pdfодлука гориво

pdfодлука канцеларијски материјал

pdfОдлука књиге

pdfОдлука сервисирање рачунара

pdfОдлука средства за хигијену

pdfОдлука фиксни телефони

pdfОбавештење о закљученом уговору средства за хигијену

pdfОбавештење о закљученом уговору за књиге

pdfОбавештење о закљученом уговору за сервисирање штампача и рециклажа тонера

pdfПозив за подношење понуда - ужина

pdfКонкурсна документација - ужина

pdfПозив за подношење понуда - намернице

pdfКонкурсна документација - намернице

pdfОдлука - осигурање

pdfОдлука - канцеларијски намештај

pdfОдлука - дрво и угаљ

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_OSIGURANJE.pdf

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_za_kancelarijski_namestaj.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору - угаљ и дрва

 

О школи

Школа је 20. октобра 1971. године добила своју зграду. Зграда се налази у улици Милована Глишића 13. Школа се налази у строгом центру града, у мирнијем окружењу, окружена стамбеним зградама и кућама  Окружена је високим боровим стаблима, који јој пружају природно и мирно окружење.

Опширније

Мени

Најчитаније

Контакт информације

Телефони:
034/ 6302-785-секретар школе
034/ 6302-786 – педагог
034/ 6302-787 – рачуноводство
034/ 6370-217 – директор и fax
034/595-088 – школа у Рогојевцу
034/6352-052 – школа у Добрачи
034/540-700 – школа у Каменици

Mail:
skola21sekretar@yahoo.com 
skola21racunovodstvo@yahoo.com