Школски документи

pdfДопис_за_ОШ_и_СШ_организација_рада_школа_у_2021-2022.pdf

pdfПрилог_1._Индикатори_и_граничне_вредности.pdf

pdfПрилог_2._Препоруке_за_почетак_образовно-васпитног_рада_1.pdf

pdfСтручно_упутство_за_организацију_и_реализацију_образовно-васпитног_рада_у_основној_школи_у_школској_2021_2022_години.pdf

docГодишњи_план_рада_ОШ_21._октобар_2020-2021.doc

 docПРАВИЛНИК_О_ИСПИТИМА_2019.doc
docПРАВИЛНИК_О_ОДГОВОРНОСТИ_УЧЕНИКА.doc
docСТАТУТ_1.docx

pdfГодишњи_програм_рада_за_школску_2019_2020.pdf
docАНЕКС_ШКОЛСКОМ_ПРОГРАМУ_ЗА_ДРУГИ_РАЗРЕД.doc
docАНЕКС_ШКОЛСКОМ_ПРОГРАМУ_ЗА_ШЕСТИ_РАЗРЕД.doc
docАНЕКС_ШКОЛСКОМ_ПРОГРАМУ_ЗА_СЕДМИ_РАЗРЕД.doc

pdfAnaliza_ostvarenja_godisnjeg_plana_rada_skole_za_2018_19.pdf

docПРАВИЛНИК_О_ОДГОВОРНОСТИ_УЧЕНИКА.doc

docСТАТУТ.doc

 pdfШколски_програм.pdf

pdfШколски_програм_за_први_разред.pdf

pdfШколски_програм_за_пети_разред.pdf

pdfSkolski_razvojni_plan_2018_2023.pdf

pdfAkcioni_plan__razvojnog_plana_skole_2018_19.pdf

pdfПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ '' 21. 'ОКТОБАР ' У КРАГУЈЕВЦУ

pdfПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''21. ОКТОБАР'' У КРАГУЈЕВЦУ

pdfПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

pdfПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ "21.ОКТОБАР"

pdfПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ИСПИТА У ШКОЛИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "21.ОКТОБАР"

pdfСТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,21. ОКТОБАР'' КРАГУЈЕВАЦ

pdfОпшти протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања

pdfПосебни протокол о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно- образовним установама

pdfПриручник за примену посебног протокола за заштиту деце и  ученика од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно- образовним установама

pdfПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

pdfПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

pdfПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

pdfПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

pdfПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "21.ОКТОБАР"

pdfПРАВИЛНИК О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "21.ОКТОБАР"

pdfОСНОВНA_ШКОЛA21ГОДИШЊИ.pdf

 

 

Конкурси

Nagradni konkurs "Digitalni cas"

Konkurs "Saznali na seminaru primenili u praksi 2019"

pdfКонкурси и јавни позиви Министарства просвете, науке и технолошког развоја

docЗахтев за упис у 1. разред

docxОбавештење за 1. разред

О школи

Школа је 20. октобра 1971. године добила своју зграду. Зграда се налази у улици Милована Глишића 13. Школа се налази у строгом центру града, у мирнијем окружењу, окружена стамбеним зградама и кућама  Окружена је високим боровим стаблима, који јој пружају природно и мирно окружење.

Опширније

Мени

Најчитаније

Контакт информације

Телефони:
034/ 6302-785-секретар школе
034/ 6302-786 – педагог
034/ 6302-787 – рачуноводство
034/ 6370-217 – директор и fax
034/595-088 – школа у Рогојевцу
034/6352-052 – школа у Добрачи
034/540-700 – школа у Каменици

Mail:
skola21sekretar@yahoo.com 
skola21racunovodstvo@yahoo.com