Распоред провера

ШКОЛСКА 2022/23.ГОДИНА

Распоред провера за ниже разреде

docПлан_провера_за_први_разред_2022.doc

docПлан_провера_за_други_разред_22_23.doc

docПлан_провера_за_трећи_разред_22_23.doc

docПлан_провера_4._разред.doc 

Распоред провера за више разреде

docПлан_провере_за_српски_језик_од_5._до_8.doc

docПлан_провера_МАТЕМАТИКА_од_5._до_8.раз._2022_23.doc

docПЛАН_ПРОВЕРЕ_ЗНАЊА_ЕНГЛЕСКИ_ЈЕЗИК.doc

docРАСПОРЕД_ПИСМЕНИХ_ВЕЖБИ-НЕМАЧКИ_И_ИТАЛИЈАНСКИ.doc

docPlan_kontrolnih_iz_fizike_i_hemije.doc

docПлан_писмених_провера_из_биологије.doc

docПлан_провере_географија_од_5._до_8__kopija.doc 

docПлан_провере_историја_од_5._до_8.doc

ШКОЛСКА 2021/22.ГОДИНА

Распоред провера за ниже разреде

 docПлан_провера_за_први_разред_2021.doc

docПлан_провера_за_други_разред_2021.doc

docПлан_провера_за_трећи_разред_2021.doc

docПлан_провера_за_четврти_разред_2021.doc

Распоред провера за више разреде

docPlan_pismenih_provera_iz_fizike_i_hemije.doc

docRaspored_vezbi_ENGLESKI.doc 

docRASPORED_NEMACKI-ITLIJANSKI.doc

docRaspored_provera_iz_srpskog_jezika.doc 

docRaspored_provera_iz_matematike.doc

docRaspored_provera_iz_geografije.doc

 

ШКОЛСКА 2020/21.ГОДИНА

Распоред провера за више разреде:

docprovere_za_peto_jedan.doc
docprovere_za_peto_dva.doc
docprovere_za_peto_tri.doc
docprovere_za_peto_četiri.doc

docprovere_za_sesto_jedan.doc
docprovere_za_sesto_dva.doc  
docprovera_za_sesto_tri.doc
docprovera_za_sesto_četiri.doc

docprovere_za_sedmo_jedan.doc
docprovere_za_sedmo_dva.doc  
docprovere_za_sedmo_tri.doc

docprovere_za_osmo_jedan.doc 
docprovere_za_osmo_dva.doc 
docprovere_za_osmo_tri.doc

 

ШКОЛСКА 2019/20.ГОДИНА

 Распоред провера, прво полугодиште, за више разреде

xlsV_5-1_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsV_5-2_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsV_5-3_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsV_5-4_-_Распоред_писаних_провера.xls

xlsVI_6-1_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsVI_6-2_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsVI_6-3_-_Распоред_писаних_провера.xls

xlsVII_7-1_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsVII_7-2_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsVII_7-3_-_Распоред_писаних_провера.xls

xlsVIII_8-1_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsVIII_8-2_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsVIII_8-3_-_Распоред_писаних_провера.xls

 

Распоред провера, прво полугодиште, нижи разреди 

xlsI_1-1_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsI_1-2_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsI_1-3_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsI_1-4_-_Распоред_писаних_провера.xls

xlsII_2-1_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsII_2-2_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsII_2-3_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsII_2-4_-_Распоред_писаних_провера.xls

xlsIII_3-1_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsIII_3-2_-_Распоред_писаних_провера_1.xls
xlsIII_3-3_-_Распоред_писаних_провера.xls

xlsIV_4-1_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsIV_4-2_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsIV_4-3_-_Распоред_писаних_провера.xls 
xlsIV_4-4_-_Распоред_писаних_провера.xls

xlsI-_III_Р_-_Распоред_писаних_провера.xls
xlsII-_IV_Р_-_Распоред_писаних_провера.xls

xlsI-_III_К_-_Распоред_писаних_провера_1.xls
xlsII-_IV_K_-_Распоред_писаних_провера.xls

xlsI-_II-_III-_IV_Д_-_Распоред_писаних_провера.xls

 

ШКОЛСКА 2018/19.ГОДИНА

provere_za_peto_jedan.doc

provere_za_peto_dva.doc

provere_za_peto_tri.docx

provere_za_sesto_dva.docx

 provera_za_sesto_tri.docx

provere_za_sedmo_jedan.doc

provere_za_sedmo_dva.doc

provere_za_sedmo_tri.doc

provere_za_osmo_jedan.docx

provere_za_osmo_dva.doc 

provere_za_osmo_tri.doc

 

 

 

 

ШКОЛСКА 2017/ 18.ГОДИНА

docprovere_za_peto_dva.doc

docprovere_za_peto_tri.doc

docprovere_za_sesto_dva.doc 

docxprovere za sesto.tri

docprovere_za_sedmo_jedan.doc

docprovere_za_sedmo_dva.doc

 docxprovere za sedmo tri

docprovera_za_sedmo_cetiri.doc

docprovere_za_osmo_jedan.doc

docprovere_za_osmo_dva.doc

docprovere_za_osmo_tri.doc

 

 

 

О школи

Школа је 20. октобра 1971. године добила своју зграду. Зграда се налази у улици Милована Глишића 13. Школа се налази у строгом центру града, у мирнијем окружењу, окружена стамбеним зградама и кућама  Окружена је високим боровим стаблима, који јој пружају природно и мирно окружење.

Опширније

Мени

Најчитаније

Контакт информације

Телефони:
034/ 6302-785-секретар школе
034/ 6302-786 – педагог
034/ 6302-787 – рачуноводство
034/ 6370-217 – директор и fax
034/595-088 – школа у Рогојевцу
034/6352-052 – школа у Добрачи
034/540-700 – школа у Каменици

Mail:
skola21sekretar@yahoo.com 
skola21racunovodstvo@yahoo.com