Лична карта школе

Крагујевац је као град и општина стагнирао у развитку у послератном периоду. Првим петогодишњим планом развоја града није предвиђена изградња никаквог већег индустријског објекта, јер се сматрало да Крагујевац има ,,Црвену заставу“ фабрику оружја и да је то за први период довољно.

Тада је у Крагујевцу постојало пет основих школа у предратним школским зградама и шеста Основна школа ,,Јован Поповић“, која је отворена у баракама бившег интерната Средње техничке школе у насељу ,,Вашариште“.

Када је 1958. године почела са радом аутомобилска индустрија у оквиру Војне фабрике, те годину дана касније и изградња фабрике, долази до наглог прилива становништва у град. Тако постојеће основне школе постају преоптерећене и настаје потреба за макар још једном школом.

Међутим, опште економско стање градске општине је било толико тешко да није могло ни да се мисли на изградњу нових школа, јер су сва финансијска средства оријентисана на подизање нових индустријских капацитета фабрике аутомобила. Руководство града је чак мислило да се морају укинути и неке од постојећих културних установа, као што су Народно позориште и Народни музеј, јер нема средстава за њихово издржавање. Тада су органи СР Србије притекли у помоћ и ове установе су опстале.

skola

Зато је одлучено да нова школа почне са радом у интернату Учитељске школе. Пошто је једна комисија у пролеће 1958. год. утврдила да је могуће сместити једну мању основну школу у просторије интерната, хитно је и поред свих отпора органа Учитељске школе, приступљено доношењу одлуке о укидању и ликвидацији интерната, као најбезболнијем решењу за обезбеђење простора за једну основну школу.

После свега овога, Народни одбор општине Крагујевац на седници 29. јула 1959. год. донео је решење о оснивању Основне школе ,,21.октобар“.

Предлог имена школе дао је Немања Марковић, тада председник Народног одбора среза Крагујевац.

Школски реон је одређен решењем НОО Крагујевац у коме стоји:

,,Школу похађају ученици са територије града чија граница полази од Винограда, па у правој линији улицом Јосипа Панчића; овом улицом до улице Војводе Мишића; улицом Војводе Мишића до Карађорђеве; овом улицом до улице Цара Лазара , затим до ул. Маршала Тита, овом до 16

Цетињске; Цетињском улицом до улице Душана Дугалића, овом улицом до Скерлићеве, Скерлићевом до улице Драгољуба Миловановића–Бене , овом у правој линији до Шумарица, обухватајући и Спомен парк и Винограде“.

За управитеља школе постављен је Драгољуб Љубичић, професор.

У школу је пресељен највећи број ученика и наставника из Основне школе ,,Јован Поповић“, а затим из Основне школе ,,Светозар Марковић“ и ,, Радоје Домановић“.

Тако је почетком шк. 1959/60. год. школа имала 23 одељења са 834 уч. и тако почела са радом у врло скученом простору и са још оскуднијим училима.

Ученици, заједно са учитељима и наставницима украшавају учионице одговарајућим плакатима. Школа је тада имала десет учионица за које су набављене нове клупе и столице. Радионица за ОТО налазила се у подруму Учитељске школе, у једној просторији од 30 квадратних метара. У школи не постоји ни једна рачунаљка.

Ученичка библиотека имала је 450 књига, сакупљених од самих ученика. Настава Физичког васпитања изводи се у школском дворишту, а ако је време лоше, у учионици.

О школи

Школа је 20. октобра 1971. године добила своју зграду. Зграда се налази у улици Милована Глишића 13. Школа се налази у строгом центру града, у мирнијем окружењу, окружена стамбеним зградама и кућама  Окружена је високим боровим стаблима, који јој пружају природно и мирно окружење.

Опширније

Мени

Најчитаније

Контакт информације

Телефони:
034/ 6302-785 - секретар школе
034/ 6302-785 - Бранка Радовановић, лице за заштиту података о личности
034/ 6302-786 – педагог
034/ 6302-787 – рачуноводство
034/ 6370-217 – директор и fax
034/595-088 – школа у Рогојевцу
034/6352-052 – школа у Добрачи
034/540-700 – школа у Каменици

Mail:
os21kgsekretar@gmail.com
skola21racunovodstvo@yahoo.com