Савет родитеља

Савет родитеља је саветодавно тело које се формира ради остварења што боље сарадње школе и родитеља и ради учешћа родитеља у остваривању васпитно-образовног рада у школи.

На првом родитељском састанку, на почетку школске године, свако одељење од укупног броја родитеља јавним гласањем бира једног родитеља који постаје члан Савета родитеља и који ће заступати интересе тог одељења.

Савет родитеља на првом састанку бира свог председника, заменика председника и записничара. Бирају се јавним гласањем. Њихов мандат траје једну школску годину.

О школи

Школа је 20. октобра 1971. године добила своју зграду. Зграда се налази у улици Милована Глишића 13. Школа се налази у строгом центру града, у мирнијем окружењу, окружена стамбеним зградама и кућама  Окружена је високим боровим стаблима, који јој пружају природно и мирно окружење.

Опширније

Мени

Најчитаније

Контакт информације

Телефони:
034/ 6302-785 - Бранка Радовановић, лице за заштиту података о личности
034/ 6302-786 – педагог
034/ 6302-787 – рачуноводство
034/ 6370-217 – директор и fax
034/595-088 – школа у Рогојевцу
034/6352-052 – школа у Добрачи
034/540-700 – школа у Каменици

Mail:
os21kgsekretar@gmail.com