Ученички парламент

План рада ученичког парламента

Координатори парламента су: Ивана Младеновић, наставник српског језика и Јелена Бајовић, наставник енглеског језика. Ученички парламент наше школе је нестраначка и невладина организација ученика ОШ ,,21. октобар” чији су превасходни задаци развијање демократских односа, остваривање и заштита права ученика и развијање сарадње са другим сличним организацијама у другим школама у нашем граду, а и шире. Ученички парламент расправља о свим питањима из живота и рада школе: анализира резултате рада ученика, прати остварене резултате ученика на разним такмичењима, прати сарадњу ученика и наставника и покреће разне акције.

Састав Парламента и начин избора

1. Чланове Ученичког парламента сачињавају представници из сваког одељења VII и VIIIразреда
2. Мандат чланова траје једну школску годину
3. Чланове бира одељењска заједница
4. Парламент бира свог председника, потпредседника и записничара;

Чланови одељенских заједница изабрали су своје представнике на часовима одељенске заједнице:

 • 7/1 Лука Ђукић и Лука Миловановић
 • 7/2 Анђа Мартиновић и Алекса Чађеновић
 • 7/3 Андријана Јовић и Немања Радивојевић
 • 7/4 Неда Марјан и Софија Кидишевић
 • 8/1 Јелена Недељковић и Матија Зорић
 • 8/2 Георгија Урошевић и Тадија Ђорђевић
 • 8/3 Аника Перовић и Јанко Гавриловић
 • 8/4 Стево Обрић и Михаило Лазаревић.
  На првом састанку Ученичког парламента одржаном у уторак 13.септембра 2022.год. чланови парламента су гласањем изабрали председника, потпредседника и записничара.
  Председник парламента је ученик Тадија Ђорђевић 8/3 , а потпредседница ученица Софија Кидишевић7/4. Записничар је ученица Георгија Урошевић 8/2.

Циљеви рада нашег парламента

Циљеви Ученичког парламента пре свега подразумевају усмеравање ученика ка друштвеним вредностима и развијање свести о равнотежи између права и одговорности.

1. подстицање демократизације односа у школи и развијање демократских процедура
2. усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима
3. развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање истинске солидарности
4. развијање свести о равнотежи између права и одговорности
5. активно учешће у образовно-васпитним активностима школе
6. иницирање и реализација сопствених акција у области образовања, културе, спорта и других делатности од интереса за ученике
7. успостављање и развијање сарадње са Ученичким  парламентима и другим сличним организацијама младих у нашем граду, али и шире.

Начин рада парламента

1. Парламент се састаје једном месечно а по потреби може и више пута.
2. Радом парламента руководи председник у складу са Програмом рада
3. Парламент расправља по одређеним темама
4. Члан говори када добије реч од преседника и има право да даје предлоге о којима ће се даље расправљати и одлучивати.
5. Одлуке парламента се доносе већином гласова
6. Парламент може да формира групе са циљем да спроведу одлуке парламента.

О школи

Школа је 20. октобра 1971. године добила своју зграду. Зграда се налази у улици Милована Глишића 13. Школа се налази у строгом центру града, у мирнијем окружењу, окружена стамбеним зградама и кућама  Окружена је високим боровим стаблима, који јој пружају природно и мирно окружење.

Опширније

Мени

Најчитаније

Контакт информације

Телефони:
034/ 6302-785 - Бранка Радовановић, лице за заштиту података о личности
034/ 6302-786 – педагог
034/ 6302-787 – рачуноводство
034/ 6370-217 – директор и fax
034/595-088 – школа у Рогојевцу
034/6352-052 – школа у Добрачи
034/540-700 – школа у Каменици

Mail:
os21kgsekretar@gmail.com