Школски документи

Закони, прописи и правилници

Школска 2023/2024.год.

docПРАВИЛНИК_О_ИСПИТИМА_24.doc  
docПРАВИЛНИК_О_ВАСПИТНО_ДИСЦИПЛИНСКОЈ_И_МАТЕРИЈАЛНОЈ_ОДГОВОРНОСТИ_УЧЕНИКА_24.doc
docСТАТУТ_24.doc

pdfПРАВИЛНИК__МОБИЛНИ_ТЕЛЕФОНИ_ОШ_21._октобар_Крагујевац.pdf

pdfОпшти_стандарди_постигућа_за_крај_основног_образовања_-_Страни_језик.pdf   
pdfСтандарди_постинућа_наставни_предмет_Физичко_васпитање.pdf   
pdfПравилник_о_оцењивању.pdf    
docШколски_програм_комплетан_документ_до_26.doc   
pdfРазвојни_план_2023-2026.pdf   
docАнекс_школском_програму_за_Дигитални_свет_4.разред_2023_-2024.doc

Школска 2022/2023.год.

Документи за игралиште:

doc2.Opis_i_specifikacija_predmeta_uslovi_isporuke_ilii_izvršenja.doc
docObrazac_troskova_pripreme_ponude.doc
xlsObrazac_strukture_cena_za_izgradnju_decijeg_igrališta_-_OŠ_21._oktobar_Kragujevac_2.xls 
pdfKriterijumi_za_dodelu_ugovora.pdf 
pdfOpis_kriterijuma_za_kvalitativni_izbor_privrednog_subjekta_sa_uputstvima.pdf 
pdfOpšti_deo__podaci_o_predmetu_nabavke.pdf 
pdfUputstvo_ponudacima_kako_da_sacine_ponudu.pdf 
docModel_ugovora.doc 
docOpis_radova_na_izgradnji_decijeg_igrališta_u_dvorištu_OŠ_21._oktobar_Kragujevac.doc
pdfJavni_poziv.pdf 

 

docРешење о именовању особе за родну равноправност

docШколски_програм_за_шк_2022_23.docx

docGODISNJI_PLAN_RADA__SKOLE_2022-2023.doc

pdfПравилник_о_оцењивању.pdf

pdfСтандарди_постинућа_наставни_предмет_Физичко_васпитање.pdf

pdfОпшти_стандарди_постигућа_за_крај_основног_образовања_-_Страни_језик.pdf

docПЕТИ_РАЗРЕД_СЛОБОДНЕ_НАСТАВНЕ_АКТИВНОСТИ.doc

docШЕСТИ_РАЗРЕД_СЛОБОДНЕ_НАСТАВНЕ_АКТИВНОСТИ.doc 

docСЕДМИ_И_ОСМИ_РАЗРЕД_СЛОБОДНЕ_НАСТАВНЕ_АКТИВНОСТИ.doc

 

Школска 2021/2022.год

 

pdfДопис_за_ОШ_и_СШ_организација_рада_школа_у_2021-2022.pdf

pdfПрилог_1._Индикатори_и_граничне_вредности.pdf

pdfПрилог_2._Препоруке_за_почетак_образовно-васпитног_рада_1.pdf

pdfСтручно_упутство_за_организацију_и_реализацију_образовно-васпитног_рада_у_основној_школи_у_школској_2021_2022_години.pdf

 

Школска 2020/2021.год.

 

docГодишњи_план_рада_ОШ_21._октобар_2020-2021.doc

 docПРАВИЛНИК_О_ИСПИТИМА_2019.doc

docПРАВИЛНИК_О_ОДГОВОРНОСТИ_УЧЕНИКА.doc

docСТАТУТ_1.docx

Школска 2019/2020.год.

pdfГодишњи_програм_рада_за_школску_2019_2020.pdf

pdfOdluka_o_određivanju_lica_za_zastitu_podataka_o_ličnosti.pdf

docАНЕКС_ШКОЛСКОМ_ПРОГРАМУ_ЗА_ДРУГИ_РАЗРЕД.doc

docАНЕКС_ШКОЛСКОМ_ПРОГРАМУ_ЗА_ШЕСТИ_РАЗРЕД.doc

docАНЕКС_ШКОЛСКОМ_ПРОГРАМУ_ЗА_СЕДМИ_РАЗРЕД.doc

pdfAnaliza_ostvarenja_godisnjeg_plana_rada_skole_za_2018_19.pdf

docПРАВИЛНИК_О_ОДГОВОРНОСТИ_УЧЕНИКА.doc

docСТАТУТ.doc

 pdfШколски_програм.pdf

pdfШколски_програм_за_први_разред.pdf

pdfШколски_програм_за_пети_разред.pdf

pdfSkolski_razvojni_plan_2018_2023.pdf

pdfAkcioni_plan__razvojnog_plana_skole_2018_19.pdf

pdfПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ '' 21. 'ОКТОБАР ' У КРАГУЈЕВЦУ

pdfПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''21. ОКТОБАР'' У КРАГУЈЕВЦУ

pdfПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

pdfПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ "21.ОКТОБАР"

pdfПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ИСПИТА У ШКОЛИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "21.ОКТОБАР"

pdfСТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,21. ОКТОБАР'' КРАГУЈЕВАЦ

pdfОпшти протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања

pdfПосебни протокол о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно- образовним установама

pdfПриручник за примену посебног протокола за заштиту деце и  ученика од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно- образовним установама

pdfПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

pdfПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

pdfПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

pdfПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

pdfПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "21.ОКТОБАР"

pdfПРАВИЛНИК О РАДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "21.ОКТОБАР"

pdfОСНОВНA_ШКОЛA21ГОДИШЊИ.pdf

 

 

 

О школи

Школа је 20. октобра 1971. године добила своју зграду. Зграда се налази у улици Милована Глишића 13. Школа се налази у строгом центру града, у мирнијем окружењу, окружена стамбеним зградама и кућама  Окружена је високим боровим стаблима, који јој пружају природно и мирно окружење.

Опширније

Мени

Најчитаније

Контакт информације

Телефони:
034/ 6302-785 - секретар школе
034/ 6302-785 - Бранка Радовановић, лице за заштиту података о личности
034/ 6302-786 – педагог
034/ 6302-787 – рачуноводство
034/ 6370-217 – директор и fax
034/595-088 – школа у Рогојевцу
034/6352-052 – школа у Добрачи
034/540-700 – школа у Каменици

Mail:
os21kgsekretar@gmail.com
skola21racunovodstvo@yahoo.com